Мета заходу - продемонструвати потенціал  України  та отримати фахові рекомендації стосовно векторів розвитку різних галузей економіки. Конференція стане непересічною подією у царині розвитку бізнесу та залучення інвестицій, а  також слугуватиме унікальною площадкою для обміну досвідом та кращими практиками, налагодження нових контактів між українським та іноземним бізнесом, міжнародними фінансовими організаціями, органами центральної та місцевої влади.

    Програма конференції «Україна: чи прокинеться сплячий тигр?»