Про стан виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 357-р

(станом на 19.06.2015 р.)

 

Протягом другої половини травня та першої половини червня 2015 року міністерствами та іншими державними органами продовжувалася робота щодо виконання Плану заходів.

З метою узагальнення стану виконання Плану Державною регуляторною службою здійснюється в телефонному режимі та за допомогою електронних засобів комунікацій в режимі «online» збір відповідної інформації.

ДРС проведено аналіз виконання Плану за попередній період по кожному окремому виконавцю, за результатом чого направлено відповідні листи до 27 міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, які містять структуровану інформацію про стан виконання конкретних завдань цими органами.

В цілому станом на 19 червня 2015 року центральними органами виконавчої владивиконано 11 запланованих завдань і заходів, а 82 завдання знаходяться у стадії виконання.

Загалом не виконується 10 завдань і заходів та не надано інформацію по 28 пунктах завдань і заходів.

У розрізі окремих розділів Плану виконання забезпечується у звітному періоді наступним чином:

Розділ: Спрощення ліцензійних і дозвільних процедур регулювання господарської діяльності

У рамках виконання п. 3 Плану, з метою спрощення процедури державних закупівельМінекономрозвитку розроблено та подано 26.05.2015 на розгляд до Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державних закупівель» (щодо заходів з подолання корупції та приведення у відповідність із міжнародними стандартами).

Також виконано завдання щодо скасування державного регулювання обл(міськ)держадміністраціями тарифів на перевезення пасажирів автобусами в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні (постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 240 внесено зміни до постанови від 25.12.1996 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”.

Розділ: Удосконалення процедури державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності

Завдання і заходи, визначені цим розділом, перебувають у стадії виконання.

Розділ: Покращення позицій України у рейтингу "Ведення бізнесу" (Doing Business)

Спрощено процедури отримання технічних умов у сфері будівництва (Закон України від 09.04.2015 № 320-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства»), у тому числі скорочено строк видачі технічних умов (пункт 60). Технічні умови надаються протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви замість 15 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж.

Завдяки прийняттю Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” підвищено рівень захисту прав інвесторів (пункт 62), зокрема, шляхом: запровадження похідного позову (право міноритарного акціонера подати позов в інтересах товариства про відшкодування збитків); впровадження відповідальності посадових осіб господарських товариств у випадку завдання шкоди товариству їхніми неправомірними діями; встановлення порядку визнання правочину, вчиненого посадовою особою, недійсним та повернення прибутку, отриманого за результатами такого правочину тощо.

Також Законом України від 12.02.2015 № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»скасовано державну реєстрацію договорів комерційної концесії (пункт 66). Завдання виконано внесенням відповідних змін до Цивільного та Господарського кодексів України.

Розділ: Спрощення умов провадження підприємницької діяльності в аграрній галузі

Так, з метою спрощення умов провадження підприємницької діяльності в рамках виконання п. 67 Плану здійснюється робота щодо скасування державної реєстрації преміксів та готових кормів. Скасування такої реєстрації передбачено проектом Закону України “Про безпечність та гігієну кормів”, внесеного Мінагрополітики на розгляд Кабінету Міністрів України.

До виконаних завдань у цьому розділі слід віднести скасування обов'язкової сертифікації продуктів дитячого харчування (пункт 78) та визначення вимог до новітніх харчових продуктів, зокрема критеріїв, за якими такі продукти відрізняються від інших харчових продуктів (пункт 83).

Розділ: Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у будівельній галузі

У рамках реалізації Плану в частині реалізації завдань, визначених у цьому розділі, за рахунок прийняття Закону України від  09.04.2015 року  № 320-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства"вдосконалено процедури подання декларації про виконання підготовчих та будівельних робіт шляхом установлення вичерпного переліку підстав для її повернення (пункт 87) та спрощено форму декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.15 № 311 «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» (пункт 93).

Розділ: Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у галузі електроенергетики

У рамках реалізації завдань цього розділу ведеться робота та підготовлено проекти законодавчих актів щодо врегулювання питання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (за результатми консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства) та скасування норми щодо обов’язковості дотримання вимог стосовно місцевої складової при застосуванні «зеленого» тарифу як такої, що суперечить міжнародним зобов’язанням України.

Розділ: Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у нафтогазовій галузі

Скасовано вимоги щодо обов'язковості додавання в автомобільні бензини 5 відсотків біоетанолу (Закон України від 12.02.2015 № 191-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)” (пункт 99).

З метою створення ефективного конкурентного середовища на ринку природного газу з урахуванням основних вимог законодавства ЄС, у тому числі передбачених Директивою 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та Регламентом 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу Законом України від 09.04.2015 № 329-VIII “Про ринок природного газу”(пункт 104) визначено: правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу; створення нормативної бази діяльності на ринку природного газу; забезпечення недискримінаційного доступу до ринку природного газу його суб’єктів та всіх споживачів; створення в Україні повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції із належним рівнем захисту споживачів (зокрема, тих категорій споживачів, які потребують особливого захисту),  надійності енергопостачання та здатного до інтеграції з ринками природного газу сторін Енергетичного Співтовариства, в тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу.

Розділ: Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері інформаційних технологій

Запровадження процедури публікації відомостей про заявки на промисловий зразок з метою надання можливості подання заперечення третіми особами на підставі невідповідності заявленого об'єкта умовам патентоспроможності (пункт 107) визначено у розробленому Державною службою інтелектуальної власності України проекті Закону України.

Крім того, на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до Закону України  «Про охорону прав на промислові зразки» (щодо зміни процедури отримання патентів на промислові зразки) (реєстраційний № 2352). Законопроект містить аналогічні положення та норми, спрямовані на вирішення проблемних питань у сфері охорони прав на промислові зразки. Мінекономрозвитку та ДСІВ законопроект підтримано. ДСІВ запропоновано зняти з контролю розробку іншого проекту Закону.

Розділ: Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері телекомунікацій

Щодо завдання, яким передбачається скасувати вимогу обов'язковості виведення сигналів про спрацювання пожежної автоматики об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу, що вбудовані (прибудовані), надбудовані, на пульти пожежного спостереження (пункт 118) з боку МВС висловлено застереження, що це може призвести до зниження в цілому пожежної безпеки на об’єктах, які для держави мають стратегічне значення.

Пунктом 125 Плану встановлено завдання щодо спрощення процедур та скасування дозвільних документів у сфері використання радіочастотного ресурсу. В свою чергу, НКРЗІ поінформувала, що завдання, визначені заходом, вирішуються у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів держави, споживачів телекомунікаційних послуг та удосконалення державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України» (реєстраційний номер 1888 від 29.01.2015). У той же час, за результатами проведеного моніторингу реалізації виконання зазначеного заходу встановлено, що 12.05.2015 розгляд зазначеного законопроекту було відкладено, а сам проект відкликано.

 

З детальною інформацією про результати моніторингу виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ДРС за посиланням: http://www.dkrp.gov.ua/info/4458

 

SUMMARY

of progress on the Action Plan for Business Deregulation approved by the resolution of the Cabinet Of Ministers of Ukraine of March 18, 2015 No. 357-r

(hereinafter the “Action Plan”, the “Plan”)

(as of June 19, 2015)

 

Throughout the second half of May and the first half of June 2015, the ministries and other government agencies continued working on performance of the Action Plan.

For the purpose of summarizing the progress on the Plan, the State Regulatory Service is collecting the appropriate information by phone and by electronic means of communication online.

The SRS has analyzed the progress on the Plan over the previous period by each responsible party. As a result, respective letters have been sent to 27 ministries, other central executive government agencies, and government agencies in possession of structured information on the progress made by such agencies on specific tasks.

In aggregate, as of June 19, 2015 this central executive government agencies had performed11 planned tasks and activities, and 82 tasks are currently underway.

A total of 10 tasks are not being performed, and information on 28 items of tasks and activitieshas not been provided.

The following measures were taken for performance of the Plan in the reporting period (by section):

Section: Simplifying the License and Permit Procedures for Economic Activity

In pursuance of paragraph 3 of the Plan, for the purpose of simplifying the public procurementprocedure, the Ministry of Economic Development developed, and on May 26, 2015 submitted for review by the Cabinet Of Ministers of Ukraine, the draft Law On amendment of selected legislative instruments on public procurement (on measures against corruption and for compliance with international standards).

The objective to cancel government regulation of suburban and intercity (within one oblast) busfares