У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 2493, який фактично є новою редакцією закону про акціонерні товариства. Про це повідомляє НКЦПФР.
Документ містить шість новел, спрямованих надати більше гнучкості та зручності акціонерам при вирішенні питань управління товариством.

Що пропонується

Однорівнева система корпоративного управління

 • Передбачається можливість створення органів управління двох типів – однорівневих (one-tier board system) та дворівневих (two-tier board system) — із наданням права обрання певної моделі корпоративного управління.

 • Запроваджується пропорційний підхід, який враховує розмір компанії, її суспільно важливе значення, тип бізнес-моделі та інші показники.

 • При цьому, для дворівневої системи корпоративного управління — наглядова рада обов’язкова; для однорівневої системи корпоративного управління — рада директорів, яка буде складатися з виконавчих та невиконавчих директорів.

Проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування

 • Дозволяється проводити як традиційні очні загальні збори, так і загальні збори за допомогою електронного голосування при дистанційній участі акціонерів.

 • Обидва типи зборів будуть проводитися через авторизовану електронну систему – програмно-технічний комплекс Центрального депозитарію.

 • Запроваджується також скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів, але за двох умов:

— не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення;
— тільки шляхом електронного голосування

Прогрес України в рейтингу Doing Business

У законопроект увійшли зміни, направлені на підвищення відповідальності посадових осіб акціонерного товариства. Наразі це питання є найслабшим в компоненті рейтингу «Захист прав міноритарних акціонерів. Зокрема, в документі передбачено:
 • відповідальність посадових осіб акціонерного товариства та механізм відшкодування завданих ними збитків;

 • встановлення обмеження щодо зайняття посад в акціонерному товаристві;

 • можливості дострокового припинення повноважень посадових осіб акціонерного товариства у разі завдання такими особами збитків товариству.

Читайте також: Україна піднялася на сім пунктів у рейтингу Doing Business

Спрощення процесів реорганізації

 • Законопроект закріпить етапи злиття, приєднання, виділу, поділу та ліквідації товаристваю.

 • Спроститься процедура перетворення, виділу та ліквідації товариства — потрібні лише одні загальні збори.

 • Врегулюється участь експертів у процесах злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

 • Врегулювання особливостей приєднання АТ, 100% акцій якого належать іншому товариству

Облік часток ТОВ у Центральному депозитарії

Наразі будь-які реєстраційні дії з частками ТОВ здійснюються державними реєстраторами, які вносять зміни до Єдиного державного реєстру (ЄДР). Закон дає ще одну опцію – компанія може прийняти рішення про облік часток в обліковій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів.

Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу

Регуляторне середовище з питань корпоративного управління наразі існує лише в банківському сегменті фінсектору. Закон пропонує застосувати вимоги європейських директив MiFID II та Capital Requirements Directive (CRD) в частині корпоративного управління також до інвестиційних фірм в Україні.